На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Освен че допринася за сигурността и диверсификацията на газовите доставки, с интерконектора се развива и индустриалната консумация на природен газ“, каза още Малинов. Той припомни, че в рамките на проекта са изградени газоразпределителни станции до градов

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система

Плаващата платформа за терминала напусна корабостроителницата на Keppel Corporation в Сингапур и се очаква да пристигне в Александруполис в средата на м. декември

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Първият водороден проект за България е включен в публикувания от Европейската комисия днес Първи списък на проектите от общ интерес и проектите от взаимен интерес за ЕС.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда