За подаване на сигнали за корупция и/или конфликт на интереси,
както и всички сигнали от общ характер, можете за използвате
един от следните начини:

  1. чрез нарочна пощенска кутия, поставена на партерния етаж
    в сградата на Булгартрансгаз ЕАД
    на бул. „Панчо Владигеров” № 66, гр. София;

  2. чрез електронна поща на следния електронен адрес:
    anticorruption@bulgartransgaz.bg;

  3. чрез деловодството на Булгартрансгаз ЕАД;

  4. чрез телефонен номер: +359 (2) 939 63 00

Сигналите, които са анонимни, и тези, които се отнасят до
нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години
се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане.
За анонимни се считат сигналите, в които не са посочени
име и фямилия и адрес за кореспонденция, включително
и електронен адрес, и от съдържанието на сигнала
не могат да бъдат установени