Настоящата секция предоставя информация за важните точки от газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД, публикувана в съответствие с изискванията на параграф 3.3. от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009.

Информацията се публикува върху Платформата за Прозрачност на ENTSOG, съгласно точка 3.1.1. (1) (з) от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009. Платформата предоставя достъп до историческа информация, както и данни за стойностите на наличните свободни капацитети, резервираните и техническите капацитети за всички години, за които е договорен капацитет, и за първата следваща след тях година.

Допълнително, извън изискванията на регламента, „Булгартрансгаз“ публикува данни за търговските потоци (разпределени количества) и число на Wobbe.

Данните се публикуват в енергийни единици, съгласно изискванията на точка 3.1.1. (1) (е) от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 и член 10 от Регламент (ЕС) 2017/459.

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 1/Кардам вход

Negru Voda 1 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 1/Кардам изход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) entry

Негру вода 2,3/Кардам вход

Negru Voda 2,3 (RO)/Kardam (BG) exit

Негру вода 2,3/Кардам изход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) entry

Русе/Гюргево вход

Ruse (BG)/Giurgiu (RO) exit

Русе/Гюргево изход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) entry

Кулата/Сидирокастро вход

Kulata (BG) /Sidirokastron (GR) exit

Кулата/Сидирокастро изход

Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа 2 /Малкочлар вход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) exit

Странджа/Малкочлар изход

Strandzha (BG)/Malkoclar (TR) entry

Странджа/Малкочлар вход

Kyustendil (BG)/Zidilovo (MK) exit

Кюстендил/Жидилово изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) exit

Киреево/Зайчар изход

Kireevo (BG)/Zaychar (RS) entry

Киреево/Зайчар вход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) exit

Калотина/Димитровград изход

Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS) entry

Калотина/Димитровград вход

GMS Chiren entry

ГИС Чирен вход

GMS Chiren exit

ГИС Чирен изход

Aggregated exits BULGARIA

Агрегирани изходи БЪЛГАРИЯ

Stara Zagora entry

Стара Загора вход

Stara Zagora exit

Стара Загора изход

Информация за техническия капацитет на вътрешните точки от газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД, които не попадат в обхвата на параграф 3.2. от Приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009

Internal points of Bulgartransgaz' gas transmission system

Вътрешни точки от газопреностана система на "Булгартрансгаз" ЕАД