СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с Регламент (ЕС) 2022/2560 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно чуждестранните субсидии, които нарушават вътрешния пазар

Съобщение във връзка с Регламент (ЕС) 2022/2560 от 14.12.2022 г.

/пълен текст/

ФОРМУЛЯР FS-PP, СВЪРЗАН С УВЕДОМЯВАНЕТО ЗА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2560ФОРМУЛЯР FS-PP, СВЪРЗАН С УВЕДОМЯВАНЕТО ЗА ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ПРИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/2560