Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 32 000 MWh (4 000 MWh/ден)

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Изборът на клирингова къща с опит в предоставянето на услуги за пазарите на природен газ в ЕС е от ключово значение развитието на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД като организиран борсов пазар в региона на Централна и Югоизточна Европа.

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 45 000 MWh

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

В Министерския съвет бяха подписани два основни договора за изграждане на Вертикалния газов коридор – за лупингите Кулата-Кресна и Рупча-Ветрино

В гръцката столица Атина представители на газопреносните оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова представиха пред заинтересовани страни проектите си за реализация на Вертикалния газов коридор.

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно най-важната обществена поръчка във връзка с реализацията на концепцията за Вертикален газов коридор, а именно за „Устройствено планиране