По време на посещението си в САЩ изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД

С меморандум за разбирателство между „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Главболгарстрой Холдинг“ АД, американските компании Solar Turbines Inc. и Honeywell, както и италианската Pietro Fiorentini стартира разработването на пилотен проект

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Такса за неутралност при балансиране

Търговският интерес в рамките на провелата се необвързваща фаза на пазарния тест за точките на междусистемно свързване по Вертикалния коридор е изключително висок

Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов участва в организирано посещение на корабостроителницата на Keppel Corporation в Сингапур

Булгартрансгаз ЕАД напомня на всички ползватели на газопреносната мрежа със сключени Договор за достъп и пренос заедно с Общи условия към него

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда