ГАЗОВА ГОДИНА 2022 – 2023

Период за стабилизиране на резервоара, уравновесяване на пластовото налягане, техническа профилактика и подготовка на газохранилището за следващия базов период на нагнетяване/добив:

  • 11.11.2022 г. - 21.11.2022

Период на нагнетяване:

  • 01.05.2022 – 10.11.2022

Период на добив:

  • 21.11.2022 – 15.04.2023

Посочените периоди могат бъдат променяни от „Булгартрансгаз” ЕАД по технологични и оперативни причини. Всяка промяна ще бъде своевременно обявена на настоящата на страница.

 

График на планираните ремонти на ПГХ „Чирен”