ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22111421X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-11-44T14:33:00+02:00

Начало на събитието

2022-11-23T11:00:00+02:00

Край на събитието

2022-11-24T14:00:00+02:00

Забележка

Поради планиран технически преглед от органите за технически надзор на газопроводно отклонение Добрич, в периода 23.11.2022 (11:00 EET) – 25.11.2022 (11:00 ЕЕТ) ще бъде преустановено подаването на природен газ (разполагаем капацитет равен на нула) в изходни точки:

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P01 изход, 58ZC003P01DOBR-E

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P02 изход, 58ZC003P02DOBR-7

0 kWh/d - АГРС Добрич C003P03 изход, 58ZC003P03DOBR-0

АКТУАЛИЗАЦИЯ: Дейностите по техническия преглед са приключени и подаването на природен газ е възстановено на 24.11.2022, 14:00 ЕЕТ

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C