„С присъединяването на Украйна, Молдова и Словакия проектът за Вертикален газов коридор се утвърждава като стратегически маршрут за пренос на допълнителни обеми втечнен природен газ за региона“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов по време на подновяването на Меморандума по инициативата. „Надграждането на съществуващата инфраструктура и регионалните междусистемни връзки, както и въвеждането в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, са ключови за постигането на целите на европейския единен пазар“, допълни той. Реализирането на Вертикален коридор за двупосочен пренос на допълнителни количества газ от Юг на Север, чрез газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова ще допринесе за гарантиране на енергийната сигурност в по-широкия регион.

Документът бе подписан в Атина, Гърция в рамките на провелата се среща на групата на високо равнище за междусистемна свързаност в Централна и Югоизточна Европа (CESEC). Подписи под новия Меморандум за разбирателство за „Вертикален коридор“ сложиха изпълнителните директори на ”Булгартрансгаз“ ЕАД, “DESFA” S.A., “Gastrade” S.A., “Ай Си Джи Би” АД, “Transgaz” S.A., “FGSZ” Ltd., “Eustream” a.s., “Gas TSO of Ukraine” LLC и “VestМoldТransgaz” S.R.L. Припомняме, че през месец ноември 2023 г. в София, по покана на  „Булгартрансгаз“, се проведе среща на страните по меморандума, в рамките на която бе инициирано присъединяването и на Украйна, Молдова и Словакия.

В рамките на днешното събитие операторите на газопреносни мрежи се срещнаха с комисаря по енергетика на Европейския съюз Кадри Симсон и обсъдиха напредъка по Вертикалния коридор. Тя изрази подкрепа към инициативата и присъединяването на новите участници. „България е стратегически разположена по маршрута на Вертикалния коридор и е ключът за успеха на инициативата. Стремим се максимално да използваме съществуващата инфраструктура и с целеви инвестиции да повишим капацитетите, за да осигурим необходимите допълнителни потоци на природен газ към Унгария, Словакия, Украйна и Молдова“, каза Малинов по време на срещата с комисар Симсон.

Приключилата през есента на 2023 г. необвързваща фаза на пазарния тест показа потребността на пазара от значително увеличение на входния капацитет от Гърция към България и на изходния към Румъния. По време на срещата на операторите в Атина бяха обсъдени детайли по конкретните проектни предложения за увеличаване на преносния капацитет в точките за междусистемно свързване. За ускорената реализация на проектите по Вертикалния коридор и за запазване на ценовата конкурентност на маршрута е необходима значителна финансова подкрепа от страна на държавите и Европейския съюз.

Основен фактор за увеличеното търсене е развитието на пазара на природен газ и ръстът на доставки от надеждни източници, включително и от САЩ. Реализацията на проектите в рамките на Вертикалния коридор ще позволи в бъдеще потенциалът на инфраструктурата да се използва и за пренос на водород.