Уважаеми партньори,

Информираме Ви, че след проведена в периода 07.08.2023 – 18.08.2023 г. публична консултация с решение по протокол УС № 730/24.08.2023 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД  са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, валидни за газовата година 2023/2024 както следва:

- размер на малката корекция по чл. 12 ал. 4 на Методиката в размер на 8%;

- размер на периода на изчистване на сметката за неутралност при балансиране от 6 месеца;

- прилагат се критериите за определяне на цена на природния газ за балансиране, както следва:

  • брой на извършени сделки - повече от 2 (две) търговски сделки;
  • минимален общ обем на извършените сделки 1 000 MWh за деня на отчитане.