„Изборът на клирингова къща с опит в предоставянето на услуги за пазарите на природен газ в ЕС е от ключово значение развитието на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД като организиран борсов пазар в региона на Централна и Югоизточна Европа. Сътрудничеството с водещата унгарска клирингова къща KELER CCP ще има голяма добавена стойност и в изпълнението на регионалните проекти за физическа и пазарна инфраструктура. В това число и за реализацията на стратегическата инициатива за Вертикален газов коридор, с която ще се гарантира енергийната сигурност в региона на Югоизточна Европа“. Това каза енергийният министър Владимир Малинов по време на подписването на споразумение за предоставяне на клирингови услуги между „Газов Хъб Балкан“ и унгарската клирингова къща KELER CCP. В събитието участваха посланикът на Унгария у нас Н. Пр. Миклош Борош, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Кирил Равначки и изпълнителният директор на „Газов Хъб Балкан“ Петя Иванова.

По думите на министър Малинов съвместният проект по внедряване на услуги за клиринг и сетълмент за българския пазар ще допринесе за подобряване на функционирането на регионалния газов пазар и минимизиране на рисковете за пазарните участници. „Подписването е в резултат от успешното участие на KELER CCP в обявената от страна на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД публична и прозрачна процедура за избор на доставчик на клирингови услуги за пазара на ГХБ“, подчерта още той. Предвид доказания опит на KELER CCP и директната свързаност на газовите пазари на Унгария и България, членовете на пазара на ГХБ ще имат възможност при облекчени условия да участват на пазарите в България, Унгария и други държави от региона.