UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

22053021X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-06-28T09:05:00+03:00

Начало на събитието

2022-06-21T09:00:00+03:00

Край на събитието

2022-06-27T20:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

572044200

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

572044200

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности на South Stream Transport B.V. и TűrkAkim Gaz Taşima на приемния терминал Kiyiköy и Turk Stream Onshore Line-2 на територията на Република Турция.

Забележка

Продължителност на  събитието: 155 часа

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Странджа 2/Малкочлар (вход)

EIC на засегнатото съоръжение

58Z-00000015-S2M

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C