ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22110321X-BG-A-A0A0A-C001_001

Статус на събитието

Активен

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-11-03T10:50:00+02:00

Начало на събитието

2022-11-07T10:00:00+02:00

Край на събитието

2022-11-07T13:00+02:00

Забележка

Булгартрансгаз стартира предлагането на свободен твърд капацитет на точката Кюстендил/Жидилово (изход), EIC 21Z000000000137S. Свободният капацитет ще бъде предлаган чрез платформата RBP по график, следващ аукционния календар на ENTSOG.

Първите процедури за разпределение на капацитет ще се проведат на 7.11.2022, когато ще бъдат предложени тримсечни продукти за твърд капацитет за периодите: Q2 (1.01.2023 – 31.03.2023), Q3 (1.04.2023 – 30.06.2023), Q4 (1.07.2023 – 30.09.2023) на газовата година 2022-2023.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C