UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

22053021X-BG-A-A0A0A-C004_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-06-25T14:10:00+03:00

Начало на събитието

2022-06-21T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-06-25T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

22109367

Разполагаем капацитет

5275000

Технически капацитет

27384367

Причина за прекъсването

Ремонтни дейности в участъка КС Лозенец - КС Ихтиман

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 96 часа

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Кюстендил/Жидилово (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000137S

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C