UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

22053021X-BG-A-A0A0A-C003_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-06-28T09:05:00+03:00

Начало на събитието

2022-06-21T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-06-27T20:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

398126000

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

398126000

Причина за прекъсването

Планово-профилактични дейности КС Расово, КС Нова Провадия

Забележка

Продължителност на  събитието: 157 часа

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Киреево/Зайчар (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

58Z-000000007-KZ

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C