Днес в 10.45 ч. в следствие на строителни дейности в района на новоизграждания участък на автомагистрала "Тракия" е нарушена херметичността на газопроводно отклонение за гр. Ямбол собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, поради което газоподаването към град Ямбол е преустановено до отстраняване на повредата. Присъединените клиенти към газопреносната система са уведомени своевременно.
Веднага на мястото на аварията са изпратени екипи и техника на „Булгартрансгаз” ЕАД, които извършват ремонтно-възстановителни работи. Предприети са всички необходими действия за осигуряване на безопасността в района. Няма непосредствена опасност за жителите и за околната среда.
Днес около 20.00ч. се очаква аварията да бъде отстранена и газоподаването да бъде възстановено.