НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА

ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

/съобщението може да видите тук/