„Българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД продължава да търси възможности за развитие на газопреносната мрежа, гарантирайки възможността за доставки от различни източници и по всеки възможен маршрут“. Това каза председателят на управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-жа Дарина Колева в рамките на енергийна конференция, организирана от Капитал.

През последните години българският газопреносен оператор направи важни инвестиции в модернизацията и разширението на газопреносната система, реверсиране на съществуващите връзки и увеличение на техния капацитет. Тези инвестиции допринесоха за подобряването на енергийната сигурност на България и страните от Югоизточна Европа.

В края на 2022 г. бяха подписани договори с оператора на македонската газопреносна система „Га-Ма“ и с молдовския държавен газов доставчик „Енергоком“ С.А., благодарение на които чрез мрежата на Булгартрансгаз се осигури възможност за диверсификация на газовите доставки за двете държави.

В рамките на дискусията Дарина Колева акцентира върху основните проекти, по които „Булгартрансгаз“ ЕАД работи в момента.

В ход e разширението на подземното газово хранилище Чирен, което се реализира с частично безвъзмездно финансиране по Механизма за свързване на Европа. С проекта ще се постигне удвояване на капацитета на съоръжението 1 млрд. м3 капацитет за съхранение и 8-10 млн. м3 дневно за нагнетяване и добив.

В началото на месец февруари стартира строителството на интерконектора със Сърбия с капацитет 1,8 млрд. м3/г., с възможност и за реверсивен поток. Този проект също се съфинансира по Механизма за свързване на Европа.

Планира се LNG терминалът в Алексaндруполис, в който Булгартрансгаз е съакционер с 20%, да бъде въведен в експлоатация от началото на 2024 г. Основни доставчици на LNG до терминала се очаква да бъдат компании от САЩ, Египет, Катар и други.

Повишените капацитети за съхранение, добив и нагнетяване на газ, наред с високото ниво на междусистемна свързаност, са от ключово значение за успешното навлизане на пазарите в региона на алтернативни източници на природен газ, включително и втечнен природен газ.