Архив

18.06.2018

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОД ...

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГОДИШНИ КАПАЦИТЕТНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ РЕГИОНАЛНАТА ПЛАТФОРМА ЗА РЕЗЕРВИРАНЕ НА КАПАЦИТЕТ (RBP) ЗА ГАЗОВИ ГОДИНИ 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 И 2022/2023

повече »
15.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
15.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
15.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
15.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
15.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
07.06.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
29.05.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »
23.05.2018

СВОБОДЕН КАПАЦИТЕТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ В ПГХ “ЧИРЕН” ЗА ГА ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че след провеждането на първоначалната процедура за разпределение на капацитет за газова година 2018-2019 има останал свободен капацитет за съхранение в размер на 90,5 млн.м³.

повече »
22.05.2017

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

Съобщение за временно ограничаване на преносен капацитет

повече »