Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
10.12.2018 50688 20181210.xls Свали
10.12.2018 350146 20181210.pdf Свали
09.12.2018 50688 20181209.xls Свали
09.12.2018 350146 20181209.pdf Свали
08.12.2018 50688 20181208.xls Свали
08.12.2018 350146 20181208.pdf Свали
07.12.2018 350146 20181207.pdf Свали
07.12.2018 50688 20181207.xls Свали
06.12.2018 50688 20181206.xls Свали
06.12.2018 350146 20181206.pdf Свали