Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
16.02.2019 50688 20190216.xls Свали
16.02.2019 350146 20190216.pdf Свали
15.02.2019 50688 20190215.xls Свали
15.02.2019 350146 20190215.pdf Свали
14.02.2019 50688 20190214.xls Свали
14.02.2019 350146 20190214.pdf Свали
13.02.2019 350146 20190213.pdf Свали
13.02.2019 50688 20190213.xls Свали
12.02.2019 50688 20190212.xls Свали
12.02.2019 350146 20190212.pdf Свали