Актуални дневни данни

 

 

 

 

Дневни отчети за технически, зает и свободен капацитет, краткосрочни услуги на входни и изходни точки на газопреносната система и дневни потоци на основнитe пунктове

 

 

 

 

Дата Размер на файла Файл Свали
26.05.2019 50688 20190526.xls Свали
26.05.2019 350146 20190526.pdf Свали
25.05.2019 50688 20190525.xls Свали
25.05.2019 350146 20190525.pdf Свали
24.05.2019 350146 20190524.pdf Свали
24.05.2019 50688 20190524.xls Свали
23.05.2019 50688 20190523.xls Свали
23.05.2019 350146 20190523.pdf Свали
22.05.2019 50688 20190522.xls Свали
22.05.2019 350146 20190522.pdf Свали