Планови ремонти по мрежата

В изпълнение на Регламент (ЕО) №715/2009 "Булгартрансгаз" ЕАД публикува информация за ремонтните работи, които водят до планирани прекъсвания на твърдите услуги и прекъсваемия капацитет. Информацията за плановите ремонти съдържа описание на ремонтните дейности, тяхното времетраене и влиянието им върху твърдия и прекъсваем преносен капацитет.

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 9 Юли 2018 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г. – актуализация 13 Септември 2018 г.

 

Информация за планираните ремонтни дейности по газопреносната система на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2019 г. - дата на публикуване 15 Ноември 2018 г.