УДЪЛЖАВАНЕ НА ПУБЛИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ НА ПРОЕКТИ НА РАМКОВ ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС, ДОГОВОР ЗА ПОКУПКА И ПРОДАЖБА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БАЛАНСИРАНЕ И НА ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА VTP

Във връзка с големия интерес към промените на регулаторната рамка на услугите по достъп и пренос и свързаното с нея изменение на договорната рамка, „Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че срокът за предоставяне на становища по проектите на рамков договор за достъп и пренос, договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране и на договор за ползване на VTP се удължава до 18.08.2017 г., вкл. Заинтересованите страни вече подали становищa могат да ги допълнят в посочения срок.

Също така, уведомяваме потенциалните и настоящите мрежови ползватели, че „Булгартрансгаз“ ЕАД организира среща за представяне на основните изменения и нови възможности, свързани с предлагането на услугите по пренос, на 10 август 2017 г., в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД, от 13:30 ч.

Проектът на рамков договор за достъп и пренос можете да намерите тук

Проектът на договор за покупка и продажба на природен газ за балансиране можете да намерите тук

Проектът на договор за ползване на  VTP можете да намерите тук

В срок до 18 август 2017 г. вкл., всички заинтересовани страни могат да изпратят своите становища по документите на официалния електронен адрес info@bulgartransgaz.bg

След преглед и оценка на целесъобразността на подадените становища, те ще бъдат взети предвид преди окончателното им одобрение от Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Във връзка с организацията на предвидената за 10 август 2017 г. среща, молим за регистрация за участие в събитието всяка заинтересована страна да заяви до двама участника в срок до 17:00 ч. на 6 август 2017 г. на електронната поща info@bulgartransgaz.bg

Очакваме Вашите предложения и коментари.