НА 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД СТАРТИРА АНГАЖИРАЩАТА ФАЗА 3 ОТ ПРОЦЕДУРАТА OPEN SEASON

Уведомяваме заинтересованите страни, че на 21 декември 2018 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира провеждането на ангажиращата  Фаза 3 от процедурата Open Season на “Проект за развитие и разширение на газопреносната система  на „Булгартрансгаз“ ЕАД”.

В периода 21 юли – 21 август 2017 г. беше проведена Фаза 1 от процедурата (необвързващи прогнози за търсенето на добавен капацитет към/от съседните пазарни зони), а в периода 27 март-27 април 2018 г. беше проведена Фаза 2 от процедурата (неангажиращи оферти за добавен капацитет). В резултат от проведените неангажиращи фази и проведени предпроектни проучвания беше идентифицирана и определена необходимостта от развитието на разширение на газопреносната инфраструктура.

На 21 декември 2018 г. проектът на документация за Фаза 3 от процедурата Open Season беше одобрен от Комисията за енергийно и водно регулиране с Решение No Д-1/21.12.2018, като провеждането й ще бъде в периода 21 декември 2018 – 31 януари 2019 г. В нея участниците в процедурата подават обвързващо искане за добавени капацитети и в случай на успешно проведена процедура (положителен резултат от икономическия тест на жизнеспособността на потенциалния проект), подписват обвързващи Договори за пренос.

Одобрената от КЕВР документация, както и всички съобщения и документи в рамките на провеждането на процедурата можете да намерите ТУК

При необходимост от допълнителна информация относно процедурата, може да се свържете с нас на: info@bulgartransgaz.bg