Архив

11.11.2016

Интерконекторът България-Румъния ще допринесе за гарантиране сигурно ...

„България има първият изграден интерконектор – този с Румъния. Благодарение на отличното сътрудничество и неуморните усилия на двете компании - "Булгартрансгаз" ЕАД и "Трансгаз" С.А." съоръжението вече е въведено в експлоатация.

повече »
13.10.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД удължава срока за набиране на оферти за доставк ...

“Булгартрансгаз” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица за удължаване на срока за набиране на оферти за доставка на природен газ за технологични нужди.

повече »
06.10.2016

“Булгартрансгаз” ЕАД набира оферти за доставка на природен газ за те ...

Булгартрансгаз” ЕАД, в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологичните нужди по преноса и с

повече »
03.07.2017

Календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения в договорн ...

Представяме на Вашето внимание календар на проявите, във връзка с предстоящите изменения на регулаторната рамка на

повече »
29.04.2015

Свободен капацитет за съхранение на природен газ в ПГХ “Чирен” за га ...

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, че считано от 30 април 2015 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД приема заявления за съхранение за газова година 2015-2016

повече »
03.09.2018

Сключване на договори за достъп и пренос за газова година 2018/2019

Булгартрансгаз уведомява всички ползватели със сключени договори за достъп и пренос за газова година 2017-2018, чийто срок на действие изтича на 1 октомври 2018г., че ако желаят да подновят достъпа си

повече »
28.09.2017

КРЕДИТНИ ЛИМИТИ ПО ДОГОВОР ЗА ДОСТЪП И ПРЕНОС ЗА ГАЗОВАТА ГОДИНА 201 ...

Във връзка с изискването за предоставяне на кредитен лимит съгласно Договор за достъп и пренос на природен газ по газопреносните мрежи на „Булгартрансгаз“ ЕАД

повече »
28.08.2018

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката и във връзка с чл. 31, ал. 4 от Правила за балансиране на пазара на природен газ, “Булгартрансгаз” ЕАД

повече »
21.09.2017

“БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД НАБИРА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА ТЕ ...

Информираме Ви, че в изпълнение на изискванията на чл. 186, ал.2 от Закона за енергетиката, “Булгартрансгаз” ЕАД, отправя покана до всички заинтересовани лица за предоставяне на оферти за сключване на договор за доставка на природен газ за технологични ну

повече »