Още новини

07.10.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕХАБ ...

През м. октомври 2019 г. завърши изпълнението на Действие с № 6.8.2-0055-BG-S-M-15 и наименование „Подготвителни дейности в рамките на ПОИ 6.8.2 „Необходима рехабилитация, модернизация и разширение на българската преносна система”, което се изпълнява с фи

повече »
03.10.2019

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ФИНАНСОВА УСЛУГА

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга

повече »
03.10.2019

Започва изграждането на компресорни станции „Расово“ и „Нова Провадия“

След проведена обществена поръчка „Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“ за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на компресорни станции „Расово“ и „Нова

повече »
18.09.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД подписа договор с Обединение „Консорциум Аркад“ ...

Днес, 18.09.2019 г. в присъствието на министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов и на министър на енергетиката на Република България г-жа Теменужка Петкова, „Булгартрансгаз“ ЕАД и обединение „Консорциум Аркад“ подписаха договор за доста

повече »
16.09.2019

ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА КЪМ 44-ТО НАРОДНО СЪБ ...

Бихме искали да уведомим заинтересованите страни, че на 18 септември 2019 г. (сряда) от 14:30 ч. в Зала 3 на Източното крило на пл. "Княз Александър I" 1 ще се проведе заседание на Постоянната комисия по енергетика към 44-то Народно събрание с цел разглеж

повече »
05.09.2019

Параметри по чл.25 на Методика за определяне на дневна такса за дисб ...

Информираме Ви, че след проведена в периода 5.08.2019 – 23.08.2019 г. публична консултация с решение по протокол УС No 382/04.09.2019 г. на Управителния съвет на “Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25

повече »
04.09.2019

Информация за нагнетяването в ПГХ „Чирен“ през м. септември 2019 г.

Във връзка с възникнала необходимост от извършване на неотложни ремонтни дейности се налага промяна на дневните количества за нагнетяване в ПГХ Чирен в периода от 04.09.2019 до 30.09.2019 г.

повече »
03.09.2019

“Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“

На 2 септември 2019 г. „Булгартрансгаз“ ЕАД проведе кръгла маса за Газов хъб „Балкан“. Разгледани бяха аспектите с оглед осъществяването на проекта в съответствие и в изпълнение на приетото от Министерския съвет и Народното събрание решение за изменение

повече »
30.08.2019

„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКИ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪ ...

Днес, 30.08.2019 г., „Булгартрансгаз“ ЕАД стартира процедура за Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж: „Преносен газопровод до Свищов”. Настоящата тръжна процедура се обявява с цел разширяване на газопреносната мрежа на България чрез

повече »
20.08.2019

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за изб ...

„Булгартрансгаз“ ЕАД финализира успешно обществената поръчка за избор на изпълнител в открита процедура по Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с наименование: „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеж

повече »